Vragen:
info@deiso.co.jp.
Tel: 03-5403-6479 (Japans)
Tel: +1-361-298-0005 (Engels)
Fax: 0488-72-6373
Kantooruren:

Maandag-vrijdag 9:00-17:30 JST
Behalve Japanse nationale feestdagen.
Rug

De verschillen tussen CO2-voetafdruk, CO2-voetafdruk van bedrijven en BKG-boekhouding

Inhoudsopgave

Invoering

Hoewel ze verschillend zijn, worden de woorden 'koolstofvoetafdruk', 'koolstofvoetafdruk van het bedrijf' en 'BKG-boekhouding' soms als synoniemen gebruikt. In dit artikel zullen we deze drie concepten tegenover elkaar zetten terwijl we de gevolgen van elk idee benadrukken. We onderzoeken de betekenis van elke zin, hun onderlinge verbanden en hun verschillen ten opzichte van elkaar. Ook gaan we in op de consequenties van elk begrip en wat ze betekenen voor mens en organisatie.

 

Koolstofvoetafdruk

De totale hoeveelheid broeikasgassen (BKG's) die door een persoon, bedrijf of activiteit worden uitgestoten, is hun 'koolstofvoetafdruk'. Kooldioxide, methaan, lachgas en andere gassen zijn voorbeelden van broeikasgassen. Kooldioxide-equivalenten worden gebruikt om de koolstofvoetafdruk (CO2e) te kwantificeren. De som van alle emissies, inclusief die van transport, energie, verwarming en koeling, industrie, landbouw en alle andere activiteiten die broeikasgasemissies genereren, wordt gebruikt om de totale CO2-voetafdruk van een persoon of een organisatie te berekenen.

 

Dit is de lijst met broeikasgassen:

 

  • Kooldioxide (CO2)
  • Methaan (CH4)
  • Lachgas (N2O)
  • Fluorkoolwaterstoffen (HFK's)
  • Perfluorkoolwaterstoffen (PFK's)
  • Zwavelhexafluoride (SF6)
  • Stikstoftrifluoride (NF3)

De koolstofvoetafdruk is een maatstaf voor de impact van een persoon of een organisatie op de opwarming van de aarde. Het wordt gebruikt om na te gaan hoe de acties van een persoon of organisatie het milieu beïnvloeden en om plaatsen aan te wijzen waar emissies kunnen worden verminderd. De koolstofvoetafdruk kan doelstellingen voor emissiereductie vaststellen en de voortgang in de richting van die doelstellingen volgen.

Koolstofvoetafdruk

De totale uitstoot van broeikasgassen die verband houdt met de activiteiten en toeleveringsketen van een bedrijf staat bekend als de "koolstofvoetafdruk van het bedrijf". Transport, energie, verwarming en koeling, productie, landbouw en andere activiteiten die broeikasgasemissies veroorzaken, zijn allemaal inbegrepen in de CO2-voetafdruk van het bedrijf.

 

De CO2-voetafdruk van een bedrijf houdt de milieueffecten van een organisatie in de gaten en geeft gebieden aan waar de uitstoot kan worden verminderd. Het wordt ook gebruikt om de voortgang van de vastgestelde emissiereductiedoelstellingen te meten.

 

Koolstofvoetafdruk

Het meten, volgen en rapporteren van de broeikasgasemissies van een bedrijf staat bekend als GHG-boekhouding. Het wordt gebruikt om te monitoren hoe de activiteiten van een organisatie de klimaatverandering beïnvloeden. Doelstellingen voor het verlagen van emissies worden ook gemaakt met behulp van BKG-boekhouding en de voortgang in de richting van die doelen wordt bijgehouden.

 

BKG-emissies van alle bronnen, inclusief transport, energie, verwarming en koeling, industrie, landbouw en alle andere activiteiten die BKG-emissies produceren, moeten worden gemeten en gecontroleerd als onderdeel van het BKG-boekhoudproces. De emissies worden vervolgens gebruikt om een BKG-inventarisatie samen te stellen en voor te leggen aan een derde partij, zoals de GHG Protocol. De inventaris bewaakt de emissies van het bedrijf in de loop van de tijd en signaleert potentiële emissiereductiemogelijkheden.

 

Verschillen tussen CO2-voetafdruk, CO2-voetafdruk van bedrijven en BKG-boekhouding

De omvang van de acties die ze beoordelen en controleren, is het belangrijkste onderscheid tussen de drie uitdrukkingen. Koolstofvoetafdrukken meten individuele of organisatorische broeikasgasemissies. De uitstoot van broeikasgassen van een bedrijf wordt daarentegen gemeten aan de hand van de CO2-voetafdruk van het bedrijf. BKG-boekhouding telt, volgt en rapporteert alle bronnen van BKG-emissies (bereik 1 tot 3), inclusief die welke verband houden met de activiteiten en toeleveringsketen van een bedrijf.

 

De CO2-voetafdruk van een bedrijf meet de bijdrage van een bedrijf aan klimaatverandering, terwijl de CO2-voetafdruk van een persoon of organisatie die bijdrage meet. BKG-boekhouding houdt bij hoe de activiteiten van een organisatie de klimaatverandering beïnvloeden.

 

Elk begrip heeft verschillende vertakkingen. Met koolstofvoetafdrukken kunnen individuen en organisaties doelen voor het verlagen van de uitstoot creëren en volgen. De CO2-voetafdruk van een bedrijf houdt de milieueffecten van een organisatie in de gaten en geeft gebieden aan waar de uitstoot kan worden verminderd. Doelstellingen voor het verlagen van emissies worden gedefinieerd met behulp van BKG-boekhouding en de voortgang in de richting van die doelen wordt bijgehouden.

 

Conclusie

Conclusie 1: Hoewel ze verschillend zijn, worden de woorden "koolstofvoetafdruk", "koolstofvoetafdruk van het bedrijf" en "BKG-boekhouding" soms als synoniemen gebruikt. Koolstofvoetafdrukken meten individuele of organisatorische broeikasgasemissies. De uitstoot van broeikasgassen van een bedrijf wordt daarentegen gemeten aan de hand van de CO2-voetafdruk van het bedrijf. BKG-boekhouding telt, volgt en rapporteert alle bronnen van BKG-emissies, inclusief die welke verband houden met de activiteiten en toeleveringsketen van een bedrijf. Elk begrip heeft verschillende vertakkingen. De CO2-voetafdruk van bedrijven wordt gebruikt om de effecten van de acties van een organisatie op het milieu te beoordelen en om gebieden aan te wijzen waar de uitstoot kan worden verminderd. Persoonlijke of organisatorische koolstofvoetafdrukken stellen daarentegen doelstellingen vast voor het verminderen van emissies en meten de voortgang in de richting van die doelen. Doelstellingen voor het verlagen van emissies worden gedefinieerd met behulp van BKG-boekhouding en de voortgang in de richting van die doelen wordt bijgehouden.

 

Conclusie 2: Broeikasgassen zijn niet beperkt tot CO2. Dit zijn de overige broeikasgasemissies (1) methaan (CH4), (2) lachgas (N2O), (3) fluorkoolwaterstoffen (HFK's), (4) perfluorkoolwaterstoffen (PFK's), (5) zwavel, hexafluoride (SF6) en (6) Stikstoftrifluoride (NF3).

 

BKG Accounting Training

Als je dit bericht leuk vond, word dan lid van onze gratis nieuwsbrief voor meer waardevolle inhoud! Schrijf u nu in voor informatieve artikelen, service-updates, downloadbare handleidingen en meer. Klik hier!

Ontdek DEISO-training: Duik in de geavanceerde, gecertificeerde training van DEISO op het gebied van duurzaamheid, levenscyclusanalyse (LCA), LCA-software en databases, broeikasgasboekhouding, ecologische voetafdruk, milieuproductverklaring (EPD) en meer. Ontdek hier ons uitgebreide trainingsportfolio.

nl_NLNederlands

Trainingsprogramma's

Eindejaarsuitverkoop.

Al onze trainingen zijn nu te koop!

tot 50% uit