Vragen:
info@deiso.co.jp.
Tel: 03-5403-6479 (Japans)
Tel: +1-361-298-0005 (Engels)
Fax: 0488-72-6373
Kantooruren:

Maandag-vrijdag 9:00-17:30 JST
Behalve Japanse nationale feestdagen.
DEISO Diensten voor de maakindustrie

Het probleem

Milieuduurzaamheid in de productie-industrie omvat het implementeren van praktijken en strategieën om de milieu-impact van productieprocessen te minimaliseren. Dit omvat onder meer het verminderen van het verbruik van hulpbronnen en het bevorderen van het ecologisch evenwicht op de lange termijn. Dit is van cruciaal belang omdat de productiesector van oudsher in verband wordt gebracht met aanzienlijke milieuproblemen, zoals de uitputting van hulpbronnen, vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen.

Belangrijke componenten van ecologische duurzaamheid in de maakindustrie zijn onder meer:

  1. Efficiënt gebruik van hulpbronnen: Fabrikanten streven ernaar het gebruik van grondstoffen, energie en water tijdens de productie te optimaliseren. Dit omvat het implementeren van technologieën en processen die de afvalproductie minimaliseren en het gebruik van hulpbronnen maximaliseren. Recycling en hergebruik van materialen spelen ook een cruciale rol bij het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de industrie.
  2. Acceptatie van schone energie: De verschuiving naar schone en hernieuwbare energiebronnen is van fundamenteel belang voor de ecologische duurzaamheid van de productie. Het implementeren van energie-efficiënte technologieën, het gebruik van zonne- of windenergie en het verkennen van andere groene energiealternatieven helpen de CO2-voetafdruk die gepaard gaat met productieactiviteiten te verkleinen.
  3. Afvalbeheer: Goede afvalbeheerpraktijken omvatten het verminderen, hergebruiken en recyclen van afval dat tijdens productieprocessen wordt gegenereerd. Het implementeren van de principes van de circulaire economie helpt de impact op het milieu te minimaliseren door ervoor te zorgen dat materialen efficiënt worden gebruikt en afval op verantwoorde wijze wordt verwerkt.
  4. Milieuvriendelijke technologieën: Het toepassen van milieuvriendelijke technologieën en processen is essentieel voor duurzame productie. Dit omvat het gebruik van groene materialen, milieuvriendelijke productiemethoden en het integreren van geavanceerde technologieën die vervuiling en het verbruik van hulpbronnen minimaliseren.
  5. Levenscyclusanalyse (LCA): Fabrikanten richten zich steeds meer op het uitvoeren van levenscyclusanalyses van hun producten. Hierbij wordt de milieu-impact van een product geëvalueerd, vanaf de winning van grondstoffen tot de verwijdering ervan. Het begrijpen van de gehele levenscyclus helpt bij het identificeren van mogelijkheden voor verbetering en informeert beslissingen die tot duurzamere resultaten leiden.
  6. Naleving van de regelgeving: Het naleven van milieuregels en -normen zorgt ervoor dat productieactiviteiten voldoen aan aanvaardbare milieuprestatiecriteria. Naleving van de wetten op het gebied van emissies, afvalverwerking en hulpbronnenbeheer is essentieel voor duurzame productiepraktijken.
  7. Duurzaamheid van de toeleveringsketen: Fabrikanten erkennen het belang van een duurzame toeleveringsketen. Dit houdt in dat we samenwerken met leveranciers met vergelijkbare milieuwaarden en dat we duurzaamheid in de hele productieketen bevorderen.
  8. Bewustmaking en training van medewerkers: Het creëren van een cultuur van verantwoordelijkheid voor het milieu binnen de organisatie is van cruciaal belang. Het trainen van medewerkers in duurzame praktijken en het aanmoedigen van actieve deelname aan milieu-initiatieven bevordert een collectieve inzet voor duurzaamheid.

Het toepassen van deze praktijken komt niet alleen het milieu ten goede, maar verbetert ook de levensvatbaarheid en reputatie van productiebedrijven op de lange termijn. Terwijl het consumentenbewustzijn en de vraag naar duurzame producten blijven groeien, speelt de maakindustrie een cruciale rol bij het vormgeven van een milieuvriendelijkere en sociaal verantwoorde toekomst.

DEISO-oplossingen

DEISO Company is een proactieve leider die een uitgebreid pakket aan diensten levert om de productie-industrie te helpen de groeiende milieuproblemen aan te pakken en duurzaamheid te bevorderen. Een van de belangrijkste aanbiedingen is Life Cycle Assessment (LCA), een grondige evaluatiemethode die de milieu-impact van een product analyseert, vanaf de creatie tot aan de verwijdering ervan. Door gebruik te maken van de LCA-diensten van DEISO kunnen productie-entiteiten gebieden voor verbetering identificeren en strategieën implementeren om hun algehele ecologische voetafdruk te verkleinen. 

DEISO is ook gespecialiseerd in Material Flow Analysis (MAF), waarmee klanten het gebruik van hulpbronnen kunnen optimaliseren, verspilling kunnen minimaliseren en de efficiëntie binnen hun productieprocessen kunnen verbeteren. Het bedrijf erkent het belang van energiemanagement bij het bereiken van duurzaamheidsdoelen en biedt energiediensten op maat aan fabrikanten. Door schone en hernieuwbare energieoplossingen te integreren, helpt DEISO klanten hun CO2-uitstoot te verminderen en over te stappen naar een milieuvriendelijker operationeel model. 

Bovendien levert DEISO afvalbeheerdiensten, zorgt voor verantwoorde verwijderingspraktijken en draagt bij aan de ontwikkeling van principes van de circulaire economie binnen de productiesector. De inzet van het bedrijf reikt verder dan het leveren van diensten, omdat het ook actief betrokken is bij trainingsprogramma's die verschillende aspecten behandelen, zoals LCA, de uitstoot van broeikasgassen (Scopes 1-3) en Environmental Product Declaration (EPD). 

De alomvattende aanpak van DEISO maakt het tot een belangrijke partner voor fabrikanten die door het complexe landschap van ecologische duurzaamheid willen navigeren en een pad willen uitstippelen naar het bereiken van een netto-nul-uitstoot.

Ontdek DEISO-oplossingen

Servicezoeker

Ontdek DEISO-training: Duik in de geavanceerde, gecertificeerde training van DEISO op het gebied van duurzaamheid, levenscyclusanalyse (LCA), LCA-software en databases, broeikasgasboekhouding, ecologische voetafdruk, milieuproductverklaring (EPD) en meer. Ontdek hier ons uitgebreide trainingsportfolio.

nl_NLNederlands

Trainingsprogramma's

Eindejaarsuitverkoop.

Al onze trainingen zijn nu te koop!

tot 50% uit