Zapytania:
[email protected].
Wsparcie:
[email protected].

Tel: 03-5403-6479 (japoński)
Tel: +1-361-298-0005 (angielski)
Faks: 0488-72-6373
Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku 9:00-17:30 JST
Z wyjątkiem japońskich świąt narodowych.
Plecy

Co to jest społeczna ocena cyklu życia (S-LCA) i jak zacząć z nią korzystać?

Spis treści

Wprowadzenie

Stosunkowo nowa metoda analizy cyklu życia, znana jako społeczna ocena cyklu życia (S-LCA), ocenia społeczne skutki produktów i usług od poczęcia do utylizacji. Jest to dokładne i metodyczne podejście do oceny skutków społecznych i środowiskowych towarów, usług i systemów od wydobycia surowców poprzez produkcję, użytkowanie i utylizację. W całym cyklu życia produktu S-LCA stara się odkrywać, oceniać i redukować negatywne reperkusje społeczne.

 

Tradycyjne metody oceny wpływu towarów i usług na środowisko obejmują ocenę cyklu życia (LCA). Jednak wpływ produktu lub usługi na społeczeństwo obejmuje więcej czynników niż wpływ na środowisko. Oceniając wpływ produktu lub usługi, S-LCA przyjmuje bardziej kompleksowe podejście, biorąc pod uwagę czynniki społeczne, takie jak wpływ na gospodarkę, zdrowie i sprawiedliwość społeczną.

 

Metoda S-LCA polega na określeniu społecznych implikacji produktu lub usługi na każdym etapie ich cyklu życia, od wydobycia surowców, przez produkcję, użytkowanie, aż po utylizację. Obejmuje to ocenę ekonomicznego i społeczno-ekonomicznego wpływu produktu lub usługi na warunki pracy, płacę, tworzenie miejsc pracy i regionalny wzrost gospodarczy. Obejmuje to również badanie skutków społecznych, takich jak wpływ na kultury regionalne, społeczności i społeczeństwa, a także skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak skutki zanieczyszczenia powietrza i wody.

 

Fundamentem S-LCA jest wiedza, z której ludzie korzystają i cyklicznie angażują się w systemy społeczne. Cykl życia społecznego składa się z czterech etapów analizy i oceny. Fazy w S-LCA pochodzą z ram ISO14044 as

 

  • określenie celu i zakresu,
  • Analiza zapasów cyklu życia,
  • ocena wpływu cyklu życia oraz
  • Interpretacja (UNEP, 2009).

 

Ludzie odkrywają swoje środowisko społeczne podczas inicjacji. Rozwijają się, gdy odkrywają, jak wykorzystywać i angażować się w system społeczny. Używają systemu, gdy dojrzewają, aby osiągnąć swoje cele. System jest w rozkładzie i nie służy już ich potrzebom.

 

S-LCA pomaga menedżerom i planistom w zrozumieniu, w jaki sposób jednostki wykorzystują systemy społeczne i angażują się w nie. Dane są gromadzone za pomocą różnych technik, w tym grup fokusowych, ankiet, obserwacji i wywiadów. Na podstawie wspomnianych danych opracowuje się model cyklu życia społecznego. Koncepcja pomaga menedżerom i planistom w zrozumieniu, jak funkcjonuje społeczeństwo, jak jednostki się w nie angażują i jak ewoluuje w czasie.

Decyzje dotyczące sposobu zarządzania i rozwoju systemów społecznych mogą być wspierane przez S-LCA. Zrozumienie, w jaki sposób jednostki wykorzystują i wchodzą w interakcje z systemami społecznymi oraz jak te systemy zmieniają się w czasie, może pomóc planistom i menedżerom.

 

Po zidentyfikowaniu wpływu elementu lub usługi, S-LCA ocenia ich dotkliwość i wskazuje realne środki zaradcze. Obejmuje to określenie możliwych reakcji i taktyk w celu złagodzenia skutków, takich jak przejście na czystsze procedury przemysłowe, poprawa warunków pracy i poprawa infrastruktury regionalnej.

 

S-LCA był stosowany w różnych sektorach, od elektroniki użytkowej, rolnictwa i samochodów po tekstylia i budownictwo. Jest skuteczną techniką identyfikowania i ograniczania społecznych konsekwencji towarów i usług. Przedsiębiorstwa mogą odnieść korzyści z wcześniejszego określenia możliwych reperkusji społecznych i wdrożenia polityk mających na celu ich złagodzenie. W związku z tym wpływ na społeczności i kultury regionalne jest minimalny. Jednocześnie towary i usługi są wytwarzane i wykorzystywane w sposób odpowiedzialny społecznie.

 

S-LCA jest kluczowym krokiem w procesie oceny cyklu życia. Jego znaczenie rośnie w miarę jak przedsiębiorstwa stają się bardziej świadome swoich zobowiązań społecznych. Firmy stają się coraz bardziej świadome konieczności uwzględnienia skutków społecznych, oprócz wpływu na środowisko, podczas opracowywania nowych towarów i usług. S-LCA jest cennym narzędziem dla firm, które zapewnia, że ich towary i usługi są wytwarzane i wykorzystywane w sposób odpowiedzialny społecznie, ponieważ oferuje dogłębną i systematyczną metodę badania konsekwencji społecznych.

 

Chociaż S-LCA jest zgodna z ramami ISO 14040, niektóre funkcje zmieniają się, są bardziej rozpowszechnione lub są ulepszane na każdym etapie badań. Wytyczne Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska dotyczące społecznej oceny cyklu życia produktów sugerują ramy tworzenia inwentaryzacji cyklu życia. Inwentaryzacja cyklu życia jest generowana dla wskaźników (np. liczba utworzonych miejsc pracy), które są powiązane z kategoriami skutków (np. lokalne zatrudnienie), które są powiązane z pięcioma głównymi grupami interesariuszy (np. pracownik, konsument, społeczność lokalna, społeczeństwo i aktorzy łańcuchowi).

 

Jak zacząć ze społeczną oceną cyklu życia?

Teorię społecznej oceny cyklu życia można rozpocząć od przeczytania Wytycznych dotyczących społecznej oceny cyklu życia produktów na stronie https://www.unep.org/resources/report/guidelines-social-life-cycle-assessment-products. Możesz również odnieść się do usług oceny cyklu życia społecznego DEISO tutaj: https://dei.so/topic/social-life-cycle-assessment-slca.

 

Gdy zrozumiesz teorię, możesz zastosować oprogramowanie do korzystania z S-LCA. Jedną z najlepszych opcji jest oprogramowanie openLCA. Jest to oprogramowanie typu open source i jest dostępne za darmo. W DEISO zapewniamy różne programy szkoleniowe dla openLCA, do których możesz dotrzeć https://dei.so/deiso-training/openlca-training-programs.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie oceny cyklu życia społecznego (S-LCA), przesyłając ten formularz tutaj: https://dei.so/company/contact

 

Jeśli spodobał Ci się ten post, dołącz do naszego bezpłatnego biuletynu, aby uzyskać więcej wartościowych treści! Zapisz się teraz, aby otrzymywać artykuły informacyjne, aktualizacje usług, przewodniki do pobrania i nie tylko. Kliknij tutaj!

Odkryj szkolenie DEISO: Weź udział w najnowocześniejszych, certyfikowanych szkoleniach DEISO z zakresu zrównoważonego rozwoju, oceny cyklu życia (LCA), oprogramowania i baz danych LCA, rachunkowości gazów cieplarnianych, śladu węglowego, deklaracji środowiskowej produktu (EPD) i nie tylko. Odkryj tutaj naszą kompleksową ofertę szkoleniową.

pl_PLPolski

Programy szkoleniowe

Sprzedaż na koniec roku.

Wszystkie nasze programy szkoleniowe są już w sprzedaży!

do 50% wyłączone