Vragen:
info@deiso.co.jp.
Tel: 03-5403-6479 (Japans)
Tel: +1-361-298-0005 (Engels)
Fax: 0488-72-6373
Kantooruren:

Maandag-vrijdag 9:00-17:30 JST
Behalve Japanse nationale feestdagen.
Rug

Wat is Social Life Cycle Assessment (S-LCA) en hoe ga je ermee aan de slag?

Inhoudsopgave

Invoering

Een relatief recente methode voor levenscyclusanalyse, bekend als Social Life Cycle Assessment (S-LCA), beoordeelt de sociale effecten van producten en diensten vanaf de conceptie tot en met de verwijdering. Het is een grondige en methodische benadering voor het beoordelen van de sociale en milieueffecten van goederen, diensten en systemen vanaf de winning van grondstoffen tot productie, gebruik en verwijdering. Gedurende de hele levenscyclus van een product probeert S-LCA negatieve sociale gevolgen te ontdekken, te evalueren en te verminderen.

 

Traditionele methoden om te beoordelen hoe goederen en diensten het milieu kunnen beïnvloeden, zijn levenscyclusanalyses (LCA). De invloed van een product of dienst op de samenleving omvat echter meer factoren dan de invloed op het milieu. Bij het evalueren van de impact van een product of dienst hanteert S-LCA een meer alomvattende benadering door rekening te houden met sociale factoren, zoals de impact op de economie, gezondheid en sociale rechtvaardigheid.

 

De S-LCA-methode omvat het bepalen van de sociale implicaties van een product of dienst in elke fase van zijn levenscyclus, van de winning van grondstoffen tot productie, gebruik en verwijdering. Dit omvat het evalueren van de economische en sociaaleconomische effecten van het product of de dienst op de arbeidsomstandigheden, het loon, het scheppen van banen en de regionale economische groei. Het omvat ook het onderzoeken van de sociale effecten, zoals de invloed op regionale culturen, gemeenschappen en samenlevingen, evenals de effecten op gezondheid en veiligheid, zoals de effecten van lucht- en waterverontreiniging.

 

De basis van S-LCA is de kennis die mensen gebruiken en cyclisch omgaan met sociale systemen. De sociale levenscyclus bestaat uit vier stadia van analyse en evaluatie. De fasen in de S-LCA zijn afgeleid van het ISO14044-raamwerk

 

  • Definitie van doel en reikwijdte,
  • Levenscyclusinventarisatie,
  • Levenscycluseffectbeoordeling, en
  • Interpretatie (UNEP, 2009).

 

Tijdens de initiatie ontdekken mensen hun sociale omgeving. Ze ontwikkelen zich terwijl ze ontdekken hoe ze het sociale systeem kunnen gebruiken en ermee omgaan. Ze gebruiken het systeem terwijl ze volwassen worden om hun doelstellingen te bereiken. Het systeem is in verval en voorziet niet meer in hun behoeften.

 

S-LCA helpt managers en planners om te begrijpen hoe individuen sociale systemen gebruiken en ermee omgaan. Gegevens worden verzameld door middel van verschillende technieken, waaronder focusgroepen, enquêtes, observatie en interviews. Aan de hand van de bovengenoemde gegevens wordt een sociaal levenscyclusmodel ontwikkeld. Het concept helpt managers en planners om te begrijpen hoe de samenleving functioneert, hoe individuen ermee omgaan en hoe ze zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

Beslissingen over het beheer en de ontwikkeling van sociale systemen kunnen worden ondersteund door S-LCA. Inzicht in hoe individuen sociale systemen gebruiken en ermee omgaan en hoe die systemen in de loop van de tijd veranderen, kan planners en managers helpen.

 

Na het identificeren van de impact van een item of service, evalueert S-LCA de ernst ervan en stelt haalbare tegenmaatregelen vast. Dit omvat het identificeren van mogelijke reacties en tactieken om de effecten te verminderen, zoals het overschakelen op schonere industriële procedures, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het verbeteren van de regionale infrastructuur.

 

S-LCA is toegepast in verschillende sectoren, van consumentenelektronica, landbouw en auto's tot textiel en de bouw. Het is een effectieve techniek om de sociale gevolgen van goederen en diensten te identificeren en te verminderen. Bedrijven kunnen baat hebben bij het vooraf identificeren van mogelijke sociale gevolgen en het implementeren van beleid om deze te verminderen. De effecten op regionale gemeenschappen en culturen zijn dus minimaal. Tegelijkertijd worden goederen en diensten maatschappelijk verantwoord geproduceerd en gebruikt.

 

S-LCA is een cruciale stap in het levenscyclusanalyseproces. Het belang ervan neemt toe naarmate bedrijven zich meer bewust worden van hun sociale verplichtingen. Bedrijven worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om naast de milieueffecten ook rekening te houden met sociale implicaties bij het ontwikkelen van nieuwe goederen en diensten. S-LCA is een waardevol hulpmiddel voor bedrijven om ervoor te zorgen dat hun goederen en diensten op maatschappelijk verantwoorde wijze worden geproduceerd en gebruikt, aangezien het een grondige en systematische methode biedt om sociale gevolgen te onderzoeken.

 

Hoewel S-LCA zich houdt aan het ISO 14040-raamwerk, veranderen bepaalde kenmerken, komen vaker voor of worden verbeterd in elke onderzoeksfase. De richtlijnen van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties voor de sociale levenscyclusanalyse van producten stellen een raamwerk voor voor het opstellen van levenscyclusinventarissen. Er wordt een levenscyclusinventarisatie gegenereerd voor indicatoren (bijv. aantal gecreëerde banen) die zijn gekoppeld aan effectcategorieën (bijv. lokale werkgelegenheid) die zijn gekoppeld aan vijf belangrijke stakeholdergroepen (bijv. werknemer, consument, lokale gemeenschap, samenleving en waardecreatie). ketenactoren).

 

Hoe aan de slag te gaan met Sociale Levenscyclusanalyse?

Van de theorie van Sociale Levenscyclusanalyse kun je aan de slag door de Richtlijnen voor sociale levenscyclusanalyse van producten te lezen op https://www.unep.org/resources/report/guidelines-social-life-cycle-assessment-products. U kunt hier ook verwijzen naar de Social Life Cycle Assessment-services van DEISO: https://dei.so/topic/social-life-cycle-assessment-slca.

 

Zodra u de theorie begrijpt, kunt u software gebruiken voor het gebruik van S-LCA. Een van de beste opties is de openLCA-software. Het is open-source software en is gratis beschikbaar. Bij DEISO bieden we verschillende trainingsprogramma's voor openLCA aan, die je kunt bereiken op https://dei.so/deiso-training/openlca-training-programs.

 

Neem gerust contact met ons op voor uw behoeften op het gebied van sociale levenscyclusanalyse (S-LCA) door dit formulier hier in te dienen: https://dei.so/company/contact

 

Als je dit bericht leuk vond, word dan lid van onze gratis nieuwsbrief voor meer waardevolle inhoud! Schrijf u nu in voor informatieve artikelen, service-updates, downloadbare handleidingen en meer. Klik hier!

Ontdek DEISO-training: Duik in de geavanceerde, gecertificeerde training van DEISO op het gebied van duurzaamheid, levenscyclusanalyse (LCA), LCA-software en databases, broeikasgasboekhouding, ecologische voetafdruk, milieuproductverklaring (EPD) en meer. Ontdek hier ons uitgebreide trainingsportfolio.

nl_NLNederlands

Trainingsprogramma's

Eindejaarsuitverkoop.

Al onze trainingen zijn nu te koop!

tot 50% uit