Vragen:
info@deiso.co.jp.
Tel: 03-5403-6479 (Japans)
Tel: +1-361-298-0005 (Engels)
Fax: 0488-72-6373
Kantooruren:

Maandag-vrijdag 9:00-17:30 JST
Behalve Japanse nationale feestdagen.
Rug

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): een overzicht van de concepten

Inhoudsopgave

Invoering

Hoewel sociale verantwoordelijkheid al eeuwen wordt betwist en betwist, wordt het in de moderne wereld steeds belangrijker. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is op verschillende manieren gedefinieerd, maar in de kern moeten mensen en organisaties zich gedragen in het belang van de samenleving en het milieu. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is steeds belangrijker geworden als een manier om goede verandering te bevorderen en de wereld een betere plek te maken naarmate deze meer onderling verbonden en ingewikkelder wordt.

 

Dit artikel gaat in op sociale verantwoordelijkheid en de vele betekenissen ervan, historische ontwikkeling en hedendaagse toepassingen. Het zal ook onderzoeken hoe burgers, bedrijven en autoriteiten kunnen bijdragen aan het sociale en ecologische welzijn van hun gemeenschappen. In het laatste deel wordt ingegaan op de sociale verantwoordelijkheid in de moderne wereld en hoe deze tot goede veranderingen kan leiden.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid gedefinieerd

Het begrip 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Er wordt aangenomen dat het de morele verantwoordelijkheid van iedereen is - inclusief die van regeringen - om zich te gedragen in het belang van de samenleving en het milieu. Op deze manier kan zowel individuele als groepsverantwoordelijkheid worden beschouwd als onderdeel van de maatschappelijke plicht.

 

Volgens de Verenigde Naties is sociale verantwoordelijkheid "de plicht om ons te gedragen op een manier die het duurzame en ethische gebruik van de hulpbronnen van de wereld bevordert". Dit concept legt sterk de nadruk op de bescherming van het milieu en het duurzaam gebruik van hulpbronnen. Deze term omvat zowel mensen als organisaties.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is "de inzet van bedrijven om bij te dragen aan duurzame economische groei, door samen te werken met werknemers, hun families, de lokale gemeenschap en de samenleving om hun levenskwaliteit te verbeteren", door de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Dit concept legt sterk de nadruk op hoe bedrijven duurzame economische groei kunnen bevorderen en de levensstandaard van hun werknemers, gezinnen en lokale gemeenschappen kunnen verhogen.

 

"De vrijwillige toezegging van een bedrijf om sociale, ecologische, ethische, consumenten- en mensenrechten op te nemen in hun activiteiten en fundamentele bedrijfsstrategie" is hoe de Europese Unie sociale verantwoordelijkheid definieert. Dit concept richt zich op de vrije beslissing van bedrijven om sociale en omgevingsfactoren te integreren in hun activiteiten en strategie.

 

De ontwikkeling van sociale verantwoordelijkheid in de tijd

Maatschappelijke verantwoordelijkheid als idee heeft een lange geschiedenis en is in de loop van de tijd veranderd. Het concept van sociale verantwoordelijkheid is terug te voeren op de oud-Griekse term 'phronesis', wat 'gezond verstand' betekent. De filosoof Aristoteles breidde sociale verantwoordelijkheid uit door te stellen dat mensen hun middelen en capaciteiten moesten gebruiken om de samenleving ten goede te komen.

 

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid sloeg aan in de 19e eeuw, vooral in arbeidsverhoudingen. Het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen verscheen voor het eerst in het begin van de 20e eeuw toen bedrijven zich realiseerden hoe belangrijk het voor hen was om verantwoording af te leggen over hun activiteiten en hoe deze de samenleving beïnvloedden. Nu de Verenigde Naties, de Wereldbank en andere internationale organisaties de noodzaak erkenden van collectieve actie om mondiale problemen zoals klimaatverandering, armoede en ongelijkheid aan te pakken, kreeg mondiale sociale verantwoordelijkheid in de tweede helft van de 20e eeuw meer aandacht.

 

De effecten van sociale verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft gevolgen voor mensen, organisaties en overheden. Mensen moeten nadenken over hoe hun activiteiten de maatschappij en het milieu kunnen beïnvloeden. Organisaties moeten ervoor zorgen dat hun acties sociaal en milieuvriendelijk zijn en rekening houden met de belangen van hun belanghebbenden. Overheden moeten ervoor zorgen dat hun wetten en beleid milieu- en sociale verantwoordelijkheid aanmoedigen.

 

De wereldeconomie wordt tegelijkertijd beïnvloed door sociale verantwoordelijkheid. Individuen, bedrijven en overheden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamere en rechtvaardigere wereldeconomie door verantwoordelijkheid te nemen voor hun activiteiten. Dit kan worden bereikt door effectieve milieuregels te implementeren, duurzame ontwikkeling te bevorderen en ethische bedrijfspraktijken toe te passen.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De afgelopen tien jaar is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het bedrijfsleven steeds populairder geworden. Het is een term die wordt gebruikt om de verplichting van bedrijven te beschrijven om na te denken over het sociale en ecologische gevolgen van hun activiteiten en om eventuele ongunstige effecten te beperken. MVO bestaat al een tijdje, maar krijgt de laatste tijd meer aandacht omdat bedrijven zich meer bewust zijn geworden van hun plaats in de samenleving en het vermogen om veranderingen te beïnvloeden. De volgende secties behandelen MVO, de voordelen ervan en de moeilijkheden bij de implementatie ervan.

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is wat precies?

De term 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) verwijst naar de behoefte van een bedrijf om na te denken over hoe zijn activiteiten de maatschappij en het milieu kunnen beïnvloeden en eventuele ongunstige gevolgen te verzachten. In de afgelopen tien jaar is dit idee steeds populairder geworden onder zakenmensen. Het wordt beschreven als "de toewijding van het bedrijfsleven om bij te dragen aan duurzame economische groei door in contact te treden met werknemers, hun families, de lokale gemeenschap en de samenleving om hun levenskwaliteit te verbeteren" (UNCTAD, 2016).

 

Milieubehoud, sociale verantwoordelijkheid, economische verantwoordelijkheid en corporate governance zijn de vier belangrijkste componenten van het MVO-idee. Deze factoren, die met elkaar verbonden zijn, zijn noodzakelijk voor een bedrijf om maatschappelijk verantwoord te zijn. Milieubescherming probeert het milieu te beschermen tegen schade veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten. De relaties van het bedrijf met zijn werknemers, klanten, leveranciers en de grotere samenleving maken allemaal deel uit van sociale verantwoordelijkheid. Financiële verantwoordelijkheid is de bijdrage van het bedrijf aan het creëren van welvaart en economische groei. De toewijding van het bedrijf aan transparante en ethische bedrijfsvoering is een kwestie van corporate governance.

 

Voordelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

De voordelen van het opzetten van een MVO-strategie zijn talrijk. Het kan de reputatie van een bedrijf verbeteren, wat een van de belangrijkste voordelen is. MVO-inspanningen kunnen helpen bij het kweken van vertrouwen en loyaliteit bij klanten, medewerkers en andere belanghebbenden, aangezien ze vaak worden gezien als een toewijding van een bedrijf aan de gemeenschap en het milieu.

MVO-programma's kunnen ook het financiële succes van een bedrijf vergroten. Bedrijven kunnen geld besparen en hun bedrijfsresultaten verbeteren door de kosten te verlagen die gepaard gaan met afvalbeheer, waterverontreiniging en andere gevolgen voor het milieu. Omdat meer mensen op zoek zijn naar bedrijven die als maatschappelijk verantwoord worden beschouwd, kunnen MVO-programma's helpen bij het aantrekken en behouden van gekwalificeerde werknemers.

 

De kans dat een bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor enige milieu- of sociale schade die voortvloeit uit zijn activiteiten, kan ook worden verkleind, geholpen door MVO-initiatieven. Bedrijven kunnen hun blootstelling aan juridische stappen verminderen door proactieve maatregelen te nemen om de mogelijkheid van dergelijke schade te voorkomen.

 

Problemen met MVO-implementatie

Ook al heeft het implementeren van een MVO-strategie veel voordelen, er zijn ook nadelen. De kosten van het starten van een MVO-programma is een van de grootste obstakels. Vanwege de perceptie dat MVO-activiteiten meer een kostenpost zijn dan een investering, aarzelen veel bedrijven om deel te nemen.

 

Ook al heeft het implementeren van een MVO-strategie veel voordelen, er zijn ook nadelen. De kosten van het starten van een MVO-programma is een van de grootste obstakels. Vanwege de perceptie dat MVO-activiteiten meer een kostenpost zijn dan een investering, aarzelen veel bedrijven om deel te nemen.

 

Conclusie

Conclusie 1: Maatschappelijke verantwoordelijkheid is fundamenteel voor mensen, bedrijven en overheden. Het is een idee dat zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld en nu wordt gezien als cruciaal om verandering te bevorderen en een duurzamere en rechtvaardigere wereldeconomie op te bouwen. Iedereen, van individuen tot bedrijven tot overheden, moet nadenken over hoe hun beslissingen de samenleving en het milieu zullen beïnvloeden en verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes. Individuen, bedrijven en overheden kunnen bijdragen aan het verbeteren van de wereld voor de huidige en toekomstige generaties door verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden.

 

Conclusie 2: De afgelopen tien jaar is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) populair geworden onder ondernemers. Het is een term die wordt gebruikt om de verplichting van bedrijven te beschrijven om na te denken over de sociale en ecologische gevolgen van hun activiteiten en om eventuele ongunstige effecten te verzachten. Het implementeren van een MVO-plan heeft verschillende voordelen, waaronder een verbeterde reputatie, verbeterde financiële prestaties en minder juridische risico's. Enkele obstakels zijn de kosten van de implementatie, problemen met het kwantificeren van de effecten en moeilijkheden bij het succesvol presenteren van het initiatief aan belanghebbenden.

 

Trainingsprogramma's voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

 

Als je dit bericht leuk vond, word dan lid van onze gratis nieuwsbrief voor meer waardevolle inhoud! Schrijf u nu in voor informatieve artikelen, service-updates, downloadbare handleidingen en meer. Klik hier!

Ontdek DEISO-training: Duik in de geavanceerde, gecertificeerde training van DEISO op het gebied van duurzaamheid, levenscyclusanalyse (LCA), LCA-software en databases, broeikasgasboekhouding, ecologische voetafdruk, milieuproductverklaring (EPD) en meer. Ontdek hier ons uitgebreide trainingsportfolio.

nl_NLNederlands

Trainingsprogramma's

Eindejaarsuitverkoop.

Al onze trainingen zijn nu te koop!

tot 50% uit