Vragen:
info@deiso.co.jp.
Tel: 03-5403-6479 (Japans)
Tel: +1-361-298-0005 (Engels)
Fax: 0488-72-6373
Kantooruren:

Maandag-vrijdag 9:00-17:30 JST
Behalve Japanse nationale feestdagen.
Rug

Green Claim-richtlijn (GCD)

Green Claim-richtlijn (GCD)

Volledige naleving van de Europese Groene Transitierichtlijn (ECGT) en de Groene Claimrichtlijn (GCD) – Lees meer op https://deiso.link/gcd.

Green Claim-richtlijn (GCD)

De Empowering Consumers for the Green Transition Directive (ECGT) for Green Claim Directive (GCD), die het Europees Parlement onlangs heeft goedgekeurd, is een belangrijke stap in de goede richting in de richting van het beëindigen van misleidende zakelijke tactieken die klanten ervan weerhouden milieuvriendelijke beslissingen te nemen. Deze verordening, die zal worden opgenomen in nationale wetten in de hele Europese Unie (EU), heeft tot doel greenwashing in al zijn verschijningsvormen te verbieden, waarbij de nadruk ligt op misleidende beweringen dat het klimaatneutraal is.

De nieuwe regelgeving zou de mogelijkheid van artikelen beperken om als “eco” of “groen” te worden geclassificeerd, tenzij ze beter presteren dan hun conventionele equivalenten wat betreft het totale milieueffect. Het zal nodig zijn om certificering te verkrijgen van respectabele programma's zoals het EU Ecolabel. De wet vereist ook strikte controle op duurzaamheidslabels, inclusief verificatie, om de geldigheid en betrouwbaarheid ervan te garanderen.

De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de nieuwe verordening in hun nationale wetgeving op te nemen wanneer de richtlijn formeel wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Voorstanders houden het creëren van aanvullende regelgeving nauwlettend in de gaten, zoals de Green Claims-richtlijn, die de normen zal specificeren voor het aantonen en openbaar maken van groene referenties. EU-onderhandelaars zijn het eens geworden over het Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)-kader, en sectorspecifieke regelgeving zal waarschijnlijk in de komende jaren volgen. Ondertussen vordert het Right to Repair Initiative en kan het vóór de verkiezingen in werking treden.

Op 17 januari 2024 keurde het Europees Parlement de onlangs aangenomen richtlijn inzake het empoweren van consumenten voor de groene transitie (ECGT) goed.

Wat is de Green Claim-richtlijn (GCD):

De Green Claims-richtlijn (GCD), formeel erkend als de richtlijn inzake de controleerbaarheid en communicatie van milieuproductclaims, vertegenwoordigt een wetgevend initiatief van de Europese Unie dat erop gericht is consumenten en bedrijven te beschermen tegen misleidende greenwashing-praktijken.

Wat betekent dit voor LCA:

Deze ontwikkeling heeft substantiële gevolgen voor verschillende belanghebbenden, waaronder bedrijven, adviseurs en degenen die betrokken zijn bij levenscyclusanalyses (LCA). Ten eerste is er een opmerkelijke verschuiving in de status van levenscyclusanalyse (LCA), aangezien deze transformeert van een ‘optionele’ methode naar een ‘essentiële’ benadering voor het onderbouwen van groene claims. Deze transitie onderstreept de groeiende nadruk op transparantie en milieuverantwoordelijkheid bij het bevorderen van duurzame praktijken.

Ten tweede introduceert de goedkeuring van de Green Claims-richtlijn (GCD) een verhoogde standaard voor LCA-onderzoeken. Bedrijven en adviseurs die de milieueffecten van producten of processen beoordelen, moeten voldoen aan de strenge criteria die zijn vastgelegd in de GCD. Dit betekent dat we afwijken van lakse praktijken en onderstreept de noodzaak van een robuuste en geloofwaardige benadering van LCA-onderzoeken.

Deze veranderingen weerspiegelen een breder engagement om de integriteit van groene claims binnen de sector te verbeteren. De verschuiving naar het maken van LCA tot een onmisbaar instrument voor het valideren van milieuclaims onderstreept de noodzaak van bedrijven om duurzamere praktijken toe te passen en ervoor te zorgen dat hun claims in lijn zijn met de strenge normen van de Green Claims-richtlijn.

Meer informatie vindt u op de website van het Europees Milieubureau (EEP).

Ontdek DEISO-services voor LCA:

Ontdek DEISO-training: Duik in de geavanceerde, gecertificeerde training van DEISO op het gebied van duurzaamheid, levenscyclusanalyse (LCA), LCA-software en databases, broeikasgasboekhouding, ecologische voetafdruk, milieuproductverklaring (EPD) en meer. Ontdek hier ons uitgebreide trainingsportfolio.

nl_NLNederlands

Trainingsprogramma's

Eindejaarsuitverkoop.

Al onze trainingen zijn nu te koop!

tot 50% uit